Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος

Η εύρεση της αντοχής και ο ποιοτικός έλεγχος των φερόντων δομικών στοιχείων των κτιρίων είναι πολύ σημαντικός όταν αυτά είναι άγνωστα σε ένα κτίριο ή όταν υπάρχει κάποια αμφιβολία των στοιχείων για μια υπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη. Ο υπολογισμός της αντοχής γίνεται με Μη Καταστροφικές Μεθόδους που υπερέχουν έναντι των καταστροφικών μεθόδων λόγω του χαμηλού κόστους και της αποφυγής οποιασδήποτε επέμβασης στο κτίριο. Οι μετρήσεις με Μη Καταστροφικές Μεθόδους πραγματοποιούνται με σύγχρονα και αξιόπιστα όργανα της εταιρείας μας ΝΚ με αποτέλεσμα να υπολογίζεται η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος αλλά και άλλων ιδιοτήτων του όπως, το βάθος ενανθράκωσης, η υγρασία, το πάχος στρώματος που έχει υποστεί φθορά, το μέτρο ελαστικότητας, η μάζα, το φαινόμενο βάρος και το πορώδες.

elegxos
elegxos
elegxos
elegxos
elegxos
elegxos