Έλεγχος Οπλισμού

Η ανίχνευση του οπλισμού είναι απαραίτητη διαδικασία για τη σωστή αντιμετώπιση μίας στατικής μελέτης ειδικά στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια άδειας για μία κατασκευή είτε υπάρχουν αλλά αμφισβητούνται. Κατά το σκανάρισμα των στοιχείων δύναται να βρεθεί με εξαιρετική ακρίβεια η διάταξη των ράβδων οπλισμού μέσα στο σκυρόδεμα, το πάχος επικάλυψης του σκυροδέματος καθώς και η διάμετρος των ράβδων.

elegxos
elegxos
elegxos
elegxos
elegxos
elegxos