Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

3DR Βαδαλούκας-Παπαχρηστίδης, Προγράμματα Πολιτικού Μηχανικού http://www.3dr.eu

GSI ENGINEERING SOFTWARE http://www.gsi-eng.eu/

Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε) –http://www.hsnt.gr

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο http://www.ntua.gr

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας http://www.tee.gr

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας http://www.oasp.gr

Σύλλογος πολιτικών μηχανικών Ελλάδος http://www.spme.gr

Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών http://www.itsak.gr