Προφίλ

H Εταιρία NK – ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ ειδικεύεται στον Μη Καταστροφικό Έλεγχο Κτιρίων σε υφιστάμενες κατασκευές με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία. Η εταιρεία NK – ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ με τα σύγχρονα ιδιόκτητα όργανα μετρήσεων προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα σε χαμηλές τιμές για τον πελάτη. Οι μετρήσεις-έλεγχοι καθώς και η σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης αποτελεσμάτων γίνονται από διπλωματούχους μηχανικούς, ενώ οι εργαστηριακοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το εργαστήριο Αντοχής των Υλικών (αναγνωρισμένο) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με έκδοση σχετικών πιστοποιητικών.

Η εταιρεία μας στελεχώνεται από έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Συνεργάτες

Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Π. (Αντιπρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμική Μηχανικής, δημιουργός των στατικών προγραμμάτων STRAD, 3DR STRAD)

Βαδαλούκα Βασιλική, Επίκουρη καθηγήτρια Ε.Μ.Π. σχολή – ΣΕΜΦΕ τομέας Μηχανικής

Σωτηριάδου Βικτωρία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Βαδαλούκας Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Βαδαλούκα Νίκη Μαρία, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Π