Προφίλ |Μη Καταστροφικοι Ελεγχοι Κτιριων Αθηνα

H Εταιρία NK – ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ ειδικεύεται στον Μη Καταστροφικό Έλεγχο Κτιρίων σε υφιστάμενες κατασκευές με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία.