Σύνδεσμοι

3DR Βαδαλούκας-Παπαχρηστίδης, Προγράμματα Πολιτικού Μηχανικού – http://www.3dr.eu

GSI ENGINEERING SOFTWARE – http://www.gsi-eng.eu/

Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε) – http://www.hsnt.gr

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - http://www.ntua.gr

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – http://www.tee.gr

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας – http://www.oasp.gr

Σύλλογος πολιτικών μηχανικών Ελλάδος – http://www.spme.gr

Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και  Αντισεισμικών Κατασκευών – http://www.itsak.gr