Επωνυμία: ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι Κ Ε

Διακριτικός Τίτλος: NK VADALOUKAS ΙΚΕ

Α.Φ.Μ: 801150978

Δ.Ο.Υ: ΨΥΧΙΚΟΥ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 150268201000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση: ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ 32 ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ: 11524

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 31/12/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 20.000,00 Ευρώ

Εταίροι:

  1. ΑΓΛΑΪΑ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κάτοικος Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ, επί της οδού ΚΡΗΤΗΣ, αρ. 14, ΤΚ 15451 με κεφαλαιακή εισφορά αξίας 400,00 Ευρώ.
  2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικος Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ, επί της οδού ΚΡΗΤΗΣ, αρ. 14, ΤΚ 15451 με κεφαλαιακή εισφορά αξίας 19.600,00 Ευρώ.

 

Διαχειριστής:

ΑΓΛΑΪΑ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ