Ο έλεγχος της θέσης των οπλισμών έγινε με όργανο τύπου ferroscan της εταιρείας HILTI το  PS 200 s.

Η συσκευή στηρίζεται στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του χάλυβα των οπλισμών. Περιλαμβάνει πομποδέκτη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ο οποίος κινείται επί επίπεδης επιφάνειας σε παράλληλες λωρίδες πλάτους 15cm οριζοντίως και καθέτως. Η συσκευή φέρει ενσωματωμένο Η/Υ όπου υπολογίζει τον οπλισμό στο σκυρόδεμα,  το πάχος επικάλυψης του οπλισμού και την διάμετρο του οπλισμού. Η μέγιστη επιφάνεια κάθε εικόνας είναι 60cm x 60 cm. Οι περιοχές ελέγχου οριοθετούνται από το σημείο  0,0 (image origin) που είναι το άνω αριστερό σημείο.

F38 Μέθοδος Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων | www.nnk.gr Μέθοδος Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων F38 F39 Μέθοδος Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων | www.nnk.gr Μέθοδος Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων F39
F40 Μέθοδος Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων | www.nnk.gr Μέθοδος Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων F40 F41 Μέθοδος Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων | www.nnk.gr Μέθοδος Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων F41