Για κάθε κτίριο, η εύρεση της αντοχής των δομικών στοιχείων, ο εντοπισμός των βλαβών, ο προσδιορισμός του σιδηροπλισμού και η αποτύπωση του φέροντος οργανισμού συνεπάγονται μετρήσεις και δοκιμές με Μη Καταστροφικούς Ελέγχους (ΜΚΕ) και Ημικαταστροφικούς Ελέγχους.

Οι Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι (ΜΚΕ) εξασφαλίζουν γρήγορο, αξιόπιστο, οικονομικό και ασφαλή έλεγχο. Ως ΜΚΕ θεωρείται η εξέταση ενός αντικειμένου με τεχνολογίες οι οποίες δεν επηρεάζουν τη μελλοντική του χρησιμότητα. Οι σύγχρονοι Κανονισμοί Επεμβάσεων, ΚΑΝΕΠΕ και EC8 Μέρος 3, χρίζουν υποχρεωτική την εφαρμογή Μη Καταστροφικών και Ημικαταστροφικών Ελέγχων τόσο για τον έλεγχο επάρκειας δομημάτων χωρίς βλάβες (σε κτίρια χωρίς μελέτη πχ αυθαίρετα, σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες αυξήθηκε ο αντισεισμικός συντελεστής κα), όσο και για την μελέτη ενίσχυσης κτιρίων με βλάβες.

Οι μετρήσεις με Μη Καταστροφικούς και Ημικαταστροφικούς Ελέγχους είναι απαραίτητοι και για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων δομημάτων αλλά και για τον αντισεισμικό σχεδιασμό υφιστάμενων δομημάτων ή μελών τους. Η εταιρεία μας ΝΚ με τα σύγχρονα ιδιόκτητα όργανα μετρήσεων χρησιμοποιεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ΜΚΕ.